Η διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση πολλών χρόνιων νοσημάτων. Η σωστή διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη και να εξασφαλίζει την επαρκή ενέργεια καθώς και…